Systematics of selected foliicolous fungi associated with leaf spots of Proteaceae

P.W. Crous, M.E. Palm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1299-1304
  TijdschriftMycological Research
  Volume103
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit