Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)117-142
Aantal pagina's25
TijdschriftTaal & Tongval
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit