Systemic, genotype-specific induction of two herbivore-deterrent iridoid glycosides in Plantago lanceolata L. in response to fungal infection by Diaporthe adunca (Rob.) Niessel

H.B. Marak, A. Biere, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Systemic, genotype-specific induction of two herbivore-deterrent iridoid glycosides in Plantago lanceolata L. in response to fungal infection by Diaporthe adunca (Rob.) Niessel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds