T-cell factors: turn-ons and turn-offs

A. Hurlstone, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2303-2311
TijdschriftEMBO Journal
Volume21
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit