T cells in B cell chronic lymphocytic leukaemia

A.C. Bloem, J.C. Clevers, E.J.E.G. Bast, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-193
TijdschriftClinical & Experimental Immunology
Volume63
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit