T Huys Best. Huiselijkheid in Holland sedert de Gouden Eeuw

E.M. Kloek, D. Damsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-109
Aantal pagina's9
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit