T-type channel blockade impairs long-term potentiation at the parallel fiber-Purkinje cell synapse and cerebellar learning.

R. Ly, G. Bouvier, M. Schonewille, A. Arabo, L. Rondi-Reig, C. Lena, M. Casado, C.I. De Zeeuw, A. Feltz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20302-20307
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume110
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit