T4-like Phages Reveal the Potential Role of Viruses in Soil Organic Matter Mineralization

Xiaomeng Wei, Tida Ge* (Co-auteur), Chuanfa Wu, Shuang Wang, Kyle Mason-Jones, Yong Li, Zhenke Zhu, Yajun Hu, Chao Liang, Jianlin Shen, Jinshui Wu, Yakov Kuzyakov

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'T4-like Phages Reveal the Potential Role of Viruses in Soil Organic Matter Mineralization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds