Ta de nasalearring yn it Frysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)33-49
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit