Ta de nasalearring yn it Frysk (diel II)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)69-89
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit