"Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter.” Purisme in het IJslands en Faerøers

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)278-279
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
Volume10
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit