Taal zonder evangelie en telwoorden: Taalkundige Dan Everett deed onderzoek bij de Pirahã-indianen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

123 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageLanguage without gospel and numerals: The linguist Dan Everett did research with Pirahã-indianen
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-22
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - feb. 2017

Citeer dit