Taalkunde van de straat. De 75ste verjaardag van de Amerikaanse sociolinguïst William Labov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)344-345
TijdschriftOnze Taal
Volume71
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit