Taalmodellen verbeteren met semantisch web: Marieke van Erp ontvangt ERC Consolidator Grant van 2 miljoen euro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftE-data & Research
StatusGepubliceerd - jun. 2023

Citeer dit