Taalonderzoekjezo

Nicoline van der Sijs, M.M. Jansen, Kristel Doreleijers

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Samenvatting

Het doel van de website is leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te laten kennismaken met taalkundig onderzoek via een viertal ‘verkenningen’. Dit zijn mini-taalonderzoekjes die vertrekken vanuit een concrete vraagstelling. Leerlingen gaan op zoek naar een antwoord op die vraag en moeten daarvoor verschillende artikelen en websites raadplegen. Ook gaan ze zelf aan de slag met eenvoudige, kleine zoekopdrachten in digitale databanken en ontdekken ze de toepasbaarheid van een aantal online tools. Daarmee kunnen leerlingen al doende ontdekken hoe ze zelf een taalonderzoekje kunnen opzetten, bijvoorbeeld met het oog op een profielwerkstuk.
Originele taal-2Nederlands
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit