Taalpeiling in Friesland

A.M.J. Riemersma, S. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

210 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)291-302
Aantal pagina's11
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit