Taalplenning en provinsjale taalpolityk: De bydrage fan it bestjoerlik ferkear ta it fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk

[No Value] K.J. van dijk, D. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-62
TijdschriftIt Beaken
Volume45
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit