Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit