Tacrolimus-Induced BMP/SMAD Signaling Associates with Metabolic Stress-Activated FOXO1 to Trigger β-Cell Failure

Javier Triñanes, Peter Ten Dijke, Nathalie Groen, Maaike Hanegraaf, Esteban Porrini, Ana E Rodriguez-Rodriguez, Cinthia Drachenberg, Ton J Rabelink, Eelco de Koning, Françoise Carlotti, Aiko P J de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tacrolimus-Induced BMP/SMAD Signaling Associates with Metabolic Stress-Activated FOXO1 to Trigger β-Cell Failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences