Tailored Hox gene transcription and the making of the thumb.

J. Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-296
TijdschriftGenes & Development
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit