Talaromyces atroroseus, a new species efficiently producing industrially relevant red pigments

J.C. Frisvad, N. Yilmaz, U. Thrane, K.B. Rasmussen, J. Houbraken, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  103 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)84102
  TijdschriftPLoS One
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit