Talaromyces borbonicus, sp. nov., a novel fungus from biodegraded Arundo donax with potential abilities in lignocellulose conversion.

Simona Varriale, J. Houbraken, Zoraide Granchi, Olimpia Pepe, Gabriella Cerullo, Valeria Ventorino, Thomas Chin-A-Woeng, M. Meijer, Robert Riley, Igor V Grigoriev, Bernard Henrissat, R.P. de Vries, Vincenza Faraco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)316
Aantal pagina's324
TijdschriftMycologia
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 mei 2018

Citeer dit