Talen in beweging. Rede uitgesproken bij openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Electronische publicatie. DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/corn033tale01_01/

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit