Tales of the unexpected: tcf1 functions as a tumor suppressor for leukemias

F.J. Staal, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Wnt-responsive transcription factors Tcf1 and Lef1 are well-known for their roles in lymphocyte development. In this issue of Immunity, Yu et al. (2012) report that Tcf1-deficient mice develop aggressive T cell lymphomas that are characterized by high Lef1 expression.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)761-763
TijdschriftImmunity
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tales of the unexpected: tcf1 functions as a tumor suppressor for leukemias'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit