Tales of the unexpected: tcf1 functions as a tumor suppressor for leukemias

F.J. Staal, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tales of the unexpected: tcf1 functions as a tumor suppressor for leukemias'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences