Talianska kronika spomína Ameriku ešte pred objavmi Krištofa Kolumba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageItalian chronicle mentions America before Colombus's discoveries
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryLab
StatusGepubliceerd - 13 dec. 2021

Citeer dit