Talking with hands and feet: Selective somatosensory attention and fMRI enable robust and convenient brain-based communication

Cynthia Van de Wauw, Lars Riecke, Rainer Goebel, Amanda Kaas, Bettina Sorger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Talking with hands and feet: Selective somatosensory attention and fMRI enable robust and convenient brain-based communication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences