Tantulacus hoegi gen. et sp. nov. (Tantulocarida: Deoterthridae) from the meiobenthos of the Faroe Bank, North Atlantic

R. Huys, P.F. Andersen, R.M. Kristensen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)287-297
  TijdschriftSarsia
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit