Tantulocarida (Crustacea: Maxillopoda) a new taxon from the temporary meiobenthos

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-34
  TijdschriftMarine Ecology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit