Tap water associated dark fungal biofilms - compositional analysis and potential origin

G. Heinrichs, G.S. de Hoog, G. Haase

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)324-324
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit