Tapesia yallundae collected from wheat stubble in South Africa

B. Robbertse, P.W. Crous, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  223 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-28
  TijdschriftMycopathologia
  Volume125
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit