Target-selected mutagenesis of the rat

B.M. Smits, J.B. Mudde, R. Plasterk, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The rat is one of the most extensively studied model organisms, and with its genome being sequenced, tools to manipulate gene function in vivo have become increasingly important. We here report proof of principle for target-selected mutagenesis as a reverse genetic or knockout approach for the rat.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)332-334
TijdschriftGenomics
Volume83
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Target-selected mutagenesis of the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit