Target-selected mutagenesis of the rat

B.M. Smits, J.B. Mudde, R. Plasterk, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Target-selected mutagenesis of the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences