Targeting mutant RAS in patient-derived colorectal cancer organoids by combinatorial drug screening

Carla S Verissimo, René M Overmeer, Bas Ponsioen, Jarno Drost, Sander Mertens, Ingrid Verlaan-Klink, Bastiaan van Gerwen, Marieke van der Ven, Marc van de Wetering, David A Egan, René Bernards, Hans Clevers, Johannes L Bos, Hugo J Snippert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

182 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Targeting mutant RAS in patient-derived colorectal cancer organoids by combinatorial drug screening'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds