Tarsus or Tibia, where should a bird be ringed?

A.C. Perdeck, Rinse Wassenaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-157
  TijdschriftRinging and Migration
  Volume3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit