Task-relevant and accessory items in working memory have opposite effects on activity in extrastriate cortex.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17003-17011
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit