Taxonomic and diagnostic markers for identification of Coccidioides immitis and Coccidioides posadasii.

K. Tintelnot, G.S. de Hoog, E. Antweiler, H. Losert, M. Seibold, M.A. Brandt, A.H.G. Gerrits van den Ende, M.C. Fisher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-393
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume45
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit