Taxonomic re-evaluation of species in Talaromyces section Islandici, using a polyphasic approach.

Neriman Yilmaz, Cobus Visagie, JC Frisvad, J. Houbraken, Karin Jacobs, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomic re-evaluation of species in Talaromyces section Islandici, using a polyphasic approach.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences