Taxonomic reassessment of Phyllachora proteae, a leaf pathogen of Proteaceae

S. Denman, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit