Taxonomic revision of the genus Cladosporium s. lat. 8. Reintroduction of Graphiopsis (= Dichocladosporium) with further reassessments of cladosporioid hyphomycetes.

U. Braun, P.W. Crous, K. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-216
  TijdschriftMycotaxon
  Volume103
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit