Taxonomic studies of the Penicillium glabrum complex and the description of a new species P. subericola

M.C. Barreto, J. Houbraken, R.A. Samson, J.C. Frisvad, M.V. San-Romao

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-33
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit