Taxonomie van plant-pathogene schimmels als basis voor identificatie en detectie

L.H. Zwiers, M.M. Aveskamp, P.J.M. Bonants, H. Brouwer, A.W. de Cock, U. Damm, J. de Gruyter, E. Meekes, E.C.P. Verstappen, J.H.C. Woudenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)57-62
  TijdschriftGewasbescherming
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit