Taxonomy and antifungal susceptibility of clinically important Rasamsonia species

J. Houbraken, S. Giraud, M. Meijer, S. Bertout, J.C. Frisvad, J.F.G.M. Meis, J.P. Bouchara, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    44 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomy and antifungal susceptibility of clinically important Rasamsonia species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences