Taxonomy and diversity of hysteriaceous ascomycetes in fynbos

S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)480-488
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume69
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit