Taxonomy and phylogeny of Botryosphaeria spp.

B. Slippers, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit