Taxonomy and phylogeny of Cercospora spp. from Northern Thailand

Jeerapa Nguanhom, Ratchadawan Cheewangkoon, Johannes Z Groenewald, Uwe Braun, Chaiwat To-anun, Pedro W Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomy and phylogeny of Cercospora spp. from Northern Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology