Taxonomy and phylogeny of the genus Mycosphaerella and its anamorphs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomy and phylogeny of the genus Mycosphaerella and its anamorphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences