Taxonomy of Botryosphaeria spp.. causing stem end rot of mango in Australia

B. Slippers, G.I. Johnson, A.W. Cooke, P.W. Crous, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit