Taxonomy of Eurotium species isolated from meju

S.B. Hong, D.H. Kim, M. Lee, S.Y. Baek, S.W. Kwon, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)669-674
  TijdschriftJournal of Microbiology
  Volume49
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit