Taxonomy of medically important fungi in the molecular era

G.S. de Hoog, G. Haase, V. Chaturvedi, C.A. Walsh, W. Meyer, M. Lackner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-386
  TijdschriftLancet Infectious Diseases
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit